Mis on kiire laen?

Kiire laen on krediidi andmise viis, mille puhul taotlus vaadatakse läbi võimalikult lühikese aja jooksul, minimaalsete dokumentide ja lihtsate nõuetega laenuvõtjale.
Kiire laen on pikema töötlemisajaga pakkumisest väiksema summa ja lühema tähtajaga.

Kiirlaen on panga jaoks suur risk, kuna tal ei ole aega laenuvõtja süvahindamiseks. Sellistel pakkumistel on sageli kõrged intressimäärad, mis on potentsiaalsed riskid. Seetõttu on Express Credit üks kõige kallimaid krediiditooteid turul.

Kiire laenu funktsioon

Seda laenuliiki ei hinnata üheselt – ühelt poolt võib see olla suurepärane pääste eriolukordades, teisalt võivad sellised laenud tõmmata laenuvõtja igavesse võlgade ikkesse. Nii nagu kiirlaenul on oma positiivsed ja negatiivsed küljed – see, mis jätab mõju laenuvõtja edasisele finantsolukorrale, sõltub sellest, kuidas ta nende rahaliste kohustustega toime tuleb. Kui võlgniku suhtumine on aus ja kohusetundlik, laen makstakse õigeaegselt ja täies mahus tagasi, võib laenu lugeda õnnestunuks, kuid kui võlgnikusse suhtuda oma krediidikohustustesse pealiskaudselt ja kergemeelselt, siis suure tõenäosusega rikutakse tema krediidiajalugu, mis raskendab või isegi muudab võimatuks iga järgmise katse laenata mis tahes pangalt või pangaväliselt laenuandjalt. Kiirkrediit, see on tõsine samm, mis puudutab paljusid valdkondi, seega tuleb hoolikalt kaaluda – kui kahtled, siis võib olla parem valida mõni muu, alternatiivne lisafinantseeringu saamise liik, mitte näiteks laenu võtta. laenud sugulastelt või sõpradelt.

Millised on vajalikud tingimused kiirkrediidi saamiseks?

Esiteks, laenu saamiseks vajalikud tingimused määrab iga laenuandja ise, lähtudes oma filosoofiast ja kogemustest, et välistada erinevad riskid, seega tutvu enne avalduse esitamist hoolikalt krediidiandja kodulehel oleva infoga, et vältida arusaamatusi. Sõltuvalt iga võlausaldaja individuaalsetest tingimustest, isik:

Mis on kiirlaenu aastane intressimäär?

Esialgu võeti aastane intressimäär ja selle arvutamise valem kasutusele selleks, et võrrelda pangateenuste hindu aastaringselt, kuid teatavasti pakuvad pangad vaid pikaajalisi laene, seega neid tooteid, mille tagasimakse tähtaeg on üle ühe aasta. Kuid aastatega on tekkinud ja arenenud kiirlaenu valdkond, kus domineerivad lühiajalised laenud ning intresside arvutamise valem ei ole muutunud, mistõttu on loogiline, et aasta intressimäära valemit ei saa selles valdkonnas adekvaatselt kasutada, sest siis osutub SBS astronoomiliselt kõrgeks, kuigi tõsi on see, et mida lühem on tagasimakseperiood, seda väiksema summa kulub meil intressi maksmisele tingimusel, et ka kogu laen makstakse tagasi võimalikult lühikese aja jooksul – kui tähtaeg pikeneb pidevalt, siis on intressimaksed palju kallimad kui pangalaenu puhul.

Scroll to top