Vabatahtlik Merepäästeühing (Viimsi)


Teeninduspiirkond

 • Tallinna ja Muuga lahed

Teenused

 • Pinnaltpääste
 • Aluste pukseerimine
 • Tehniline abi
 • Otsingud
 • Tuukritööd
 • Transport
 • Ürituste turvalisuse tagamine

Varustus

 • RIB Cobra 11 Challenger (LOA 11m, 24 in, mootor 225 hp)
 • RIB Bombard Explorer 730 (LOA 7,3m, 20 in, mootor 200 hp)

Valmisolek

 • 2 3-liikmelist meeskonda
 • Valmisoleku aeg sõltub konkreetsest sündmusest ja asjaoludest.