Toila Vabatahtlik Merepääste


MTÜ Toila Merepääste on asutatud 2007. aastal, olles ühtlasi kõige eakam eesmärgipõhiselt vabatahtliku merepäästega tegelev mittetulundusühing Eestis. Ühingule kuulub kaks täisvarustuses RIB-tüüpi päästekaatrit ning ühingul on aktiivsed koostöösuhted lisaks Eesti vabatahtlike organisatsioonidega ka Kotka Merepäästeseltsiga (Soome), kellega viiakse aastas läbi rida erinevaid ühistegevusi nii Soomes kui kohapeal. Ühingu koosseisu kuuluvad Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ja Soome Merepäästeseltsi poolt atesteeritud koolitajad, kes viivad läbi kõiki veeohutusega seotud koolitusi nii täiskasvanutele kui lastele. Ühingu staap asub Toila sadamas, kus on olemas ka tehniliste vahenditega varustatud koolitusruumid.

Teeninduspiirkond

 • Soome lahel Aserist Narva-Jõesuuni.

Teenused

 • Pinnaltpääste
 • Esmaabi koolitused
 • Väikesemate tulekahjude likvideerimine merel ja rannikul
 • Transport
 • Pukseerimine
 • Ürituste turvalisuse tagamine

Varustus

 • Boomeranger RIB “Vega”, mootor 140 hp Suzuki.
 • Zodiac PRO15 RIB, mootor 115 hp Suzuki.
 • Pääste- ja reostustõrje varustus.

Valmisolek

 • 2 3-liikmelist meeskonda.
 • Navigatsioonihoajal reageerimisaeg kuni 1 tund.

Täiendavad viited: