Pärnu Lahe Merepääste Selts


Tegevuspiirkond

  • Pärnu jõgi, Pärnu laht ja ümbritsevad veealad.

Teenused

  • Pinnaltpääste
  • Pukseerimine
  • Otsingutööd
  • Tuukritööd
  • Tehniline abi
  • Ürituste turvalisuse tagamine
  • Veeohutusalased koolitused ja ennetustöö

Varustus

  • Tööpaat “ELSA” (LOA 10,5m, 6 inimest, mootor 69 hp diisel)

Meist

Pärnu Lahe Merepääste Selts (PLMS) on asutatud 2009 aastal ning Seltsi primaarseks eesmärgiks on turvalisuse tagamine Pärnu lahes, rannikualadel ja sinna suubuvatel siseveekogudel. Lisaeesmärkidena on veesõidu- ja merehuviliste inimeste ühendamine ja nii keskkonnalise, kui ka kultuurilise heakorra propageerimine Eesti vetes ning rannikualadel.

Seltsi põhitegevusteks on merepäästetööd, mis hõlmab endas elupääste, varapääste ning reostustõrje ja keskkonnakaitselist tegevust. Lisategevusteks on vetelpääste, veeohutuse ja veesõidu teadlikuse kasvu suurendamine läbi ennetustegevuste ja koolituste. Peamiselt on tegevused suunatud Pärnu ja Liivi lahe vesikonnale.

Pärnu Lahe Merepääste Seltsi MISSIOON on vastavalt oma põhikirjale tagada turvalisus oma reageerimisalas ning olla arvestatav partner riigile. Seltsi VISIOON on saavutada kindel ja tugev positsioon merepäästevaldkonnas. PLMS järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

PLMS Juhatuse koosseis: Norman Talson – Juhatuse liige


 

 

elo

Majandusaasta aruanne 2009-2010