Mustvee Vabatahtlik Järvepääste


Teeninduspiirkond

  • Peipsi järvel Kalma külast Mustvee linnani, vajadusel kaugemale.

Teenused

  • Päästeabi Peipsi järvel

Varustus

  • Boomeranger RIB “Kalle”, LOA 6m.
  • Motopump tule kustutamiseks või lekkiva aluse tühjendamiseks.
  • Meditsiinivarustus.

Valmisolek

  • 2 meeskonda, s.h. tuletõrjuja, meedikud, pinnaltpäästjad.
  • Navigatsioonihoajal reageerimisaeg 1-1,5 tundi.