Muhu Merepääste Selts


Toetajad

Muhu vald saarteliinid
Muhu vald AS Saarte Liinid

Teeninduspiirkond ja tugipunktid

Lisaks muhulastele kuuluvad Muhu Merepääste Seltsi ridadesse ka vabatahtlikud merepäästjad Ruhnust, Saaremaa idapoolsetest valdadest ja Puisest. Peamiselt tegutseme umbes kümnes sadamas, kuid vajadusel saame sündmustele reageerida ka muudest sadamatest ja lautrikohtadest.

muhukaart

 


Võrkaia sadamVõrkaia sadam

 

 • Asukoht: 58°40,92’N 23°11,91’E
  (Muhu saare põhjarannikul, Nõmmküla külas)
 • Tööpiirkond: Muhust põhjapoole jäävad merealad; Hiiumaa laidude ja Matsalu LKA laidude ümbrus; Suure väina põhjaosa.
 • Alused: Lappaja, kaater Bella 571C.
 • Kontakt: Hillar Peegel, Erkki Noor

 

 


Kallaste sadamKallaste sadam

 

 • Asukoht: 58°40,10’N 23°15,16’E
  (Muhu saare põhjarannikul, Kallaste külas)
 • Tööpiirkond: Muhust põhjapoole jäävad merealad; Hiiumaa laidude ja Matsalu LKA laidude ümbrus; Suure väina põhjaosa.
 • Alused: Puidust võrgupaadid (LOA 5-6m), Terhi Nordic 6020C (LOA 4,6m, mootor 20hj).
 • Kontakt: Mihkel Jürisson

 


Kesse-Jaani sadamKesse-Jaani sadam

 • Asukoht: 58°37,93’N 23°26,63’E
  (Kesse laiu idaküljel)
 • Tööpiirkond: Suur väin, Matsalu LKA laidude ümbrus, Väinamere lõunaosa.
 • Alused: Alumiiniumkaater XO 240
 • Kontakt: Indrek Allmann

 

 

 


Kesse abajasKesse abaja sadam

 

 • Asukoht: 58°38,33’N 23°25,37’E
  (Kesse laiu loodeküljel)
 • Tööpiirkond: Suur väin, Matsalu LKA laidude ümbrus, Väinamere lõunaosa.
 • Alused: Alumiiniumkaater Silver Hawk (LOA 5,4m, mootor 100hj)
 • Kontakt: Olav Šverns

 

 

 


puisePuise sadam

 

 • Asukoht: 58°45,89’N 23°27,32’E
  (Matsalu lahe põhjakaldal, Puise külas)
 • Tööpiirkond: Matsalu lahe ümbrus, Väinamere keskosa.
 • Alused: Kaater Yamarin 5800 (LOA 5,8m, mootor 100hj)
 • Kontakt: Joel Tammet

 

 


Kuivastu sadamKuivastu sadam

 

 • Asukoht: 58°34,41’N 23°23,65’E
  (Muhu saare idarannikul, Kuivastu külas)
 • Tööpiirkond: Suur väin, Väinamere lõunaosa, Liivi lahe põhjaosa.
 • Alused: Päästelaev “Moonsund” (LOA 14,3m)
 • Kontakt: Madis Rehepapp, Mihkel Jürisson

 

 


Lõunaranna sadamLõunaranna sadam

 

 • Asukoht: 58°32,46’N 23°19,16’E
  (Muhu saare lõunarannikul, Simisti külas)
 • Tööpiirkond: Muhu lõunarannik; Suure ja Väikese väina lõunaosad; Muhust lõunasse jääv mereala; Saaremaa kagurannik kuni Kõigusteni; Hanila ja Varbla valla rannik Virtsust Sõmeri poolsaareni (koostöös Pärnumaa Merepäästega).
 • Alused: Bella 572C (LOA 5,7m, mootor 80hj), merekaater Aramis (LOA 9m, mootor 175hj). Lisaks võimalik kasutada traktorit, maasturit, erinevaid treilereid ja järelkärusid.
 • Kontakt: Olaf Orgse

 


Pae sadamPöide valla sadamad

 

 • Asukohad: Pae, Valmeranna, jt.
  (Saaremaa kagurannikul, Pöide vallas)
 • Tööpiirkond: Saaremaa kagurannik, Väikese väina lõunaosa.
 • Alused: Enamasti väiksemad paadid.
 • Kontakt: Mark Muru

 

 

 


Orissaare sadamOrissaare sadam

 

 • Asukoht: 58°33,74’N 23°05,62’E
  (Saaremaa idarannikul, Väikese väina ääres)
 • Tööpiirkond: Väikese väina põhjaosa, Saaremaa kirderannik, Kõinastu laiu ümbrus.
 • Alused:
 • Kontakt: Indrek Aer

 

 

 


Koduva sadamKoguva sadam

 

 • Asukoht58°35,76’N 23°04,44’E
  (Muhu saare läänerannikul, Koguva külas)
 • Tööpiirkond: Väikese väina põhjaosa; Kõinastu laiu ümbrus; Muhu läänerannik; Orissaare valla rannik.
 • Alused: Sõudepaatpaat (LOA 4,5m, D kategooria, mootor 15hj), lappaja. Lisaks võimalik kasutada erinevat tehnikat varustuse transpordiks Kõinastu laiule ning maastikuotsinguteks.
 • Kontakt: Jüri Schmuul

 


Ringsu sadamRingsu sadam

 

 • Asukoht: 57°46,8’N 23°16,3’E
  (Ruhnu saarel)
 • Tööpiirkond: Ruhnu saare ümbrus.
 • Alused: Cursus 440, Kasse.
 • Kontakt: Heiki Kukk

 

 

 


Teenused

 • Otsingu- ja päästetööd.
 • Pukseerimine.
 • Kütuse transport ja tehniline abi.
 • Inimeste ja varustuse transport.
 • Koolitus- ja ennetustegevus.

Liikmed ja väljaõpe

 • 47 liiget, neist 8 läbinud vabatahtliku merepäästja I astme koolituse, 4 läbinud II astme koolituse.
 • Koostöö kohalike kalurite ja väikelaevnikega.
 • Enamusel liikmetest väikelaevajuhi või laevajuhi kvalifikatsioon ning pikk meresõidukogemus.
 • Mitmetel liikmetel läbitud täiendav väljaõpe (päästealane koolitus, GMDSS ROC või GOC, kiirpaadi juhi koolitus, esmaabi kursused, SOLAS baaskursus, kriisikoolitus, jne.)

Varustus

 • Praegu on ainsaks seltsile kuuluvaks aluseks 1961. aastal ehitatud päästelaev “Moonsund”. Tegemist on 14,3 m pikkuse endise Soome rannikuvalvelaevaga, mis 1993-2013 teenis Eesti Piirivalvet nime all PVK-006 ning anti 2013. a. jaanuaris üle Muhu Merepääste Seltsile. Laev on küll aeglane (9 kn), kuid on teraskerega, sobib hästi pukseerimiseks ja omab jäävõimekust.
 • Enamus päästetöid toimub liikmete isiklike alustega ning kasutatakse paatides olemasolevat varustust.
 • Alused sobivad tehnilise abi osutamiseks, pukseerimiseks, väikelaeva või muu ujuvvahendiga hätta sattunud inimeste päästmiseks, transpordiks laidudele ning muudeks töödeks. Olemasolevad alused ei ole eriti sobivad pinnaltpäästeks.
 • Koostöös Muhu vallavalitsusega on võimalik kasutada 8 meetri pikkust, 4 meetri laiust ja 10 tonnise kandevõimega parve, mis sobib sõidukite või tehnika transportimiseks laidudele.
 • Peamiselt tunneme puudust kiiretest ja merekindlatest päästekaatritest ning päästevarustusest (kuivülikonnad, päästevõrgud, navigatsioonitehnika, sidevahendid, jne.)

alunaut moonsund
Aramis Tuks
Sinilind Bella


Valmisolek ja reageerimine

 • Väljakutsed edastatakse läbi merevalvekeskuse.
  JRCC Tallinn: +372 619 1224, VHF kanalid 16 & 69
 • Olemasolevate ressurssidega ei saa garanteerida pidevat valmisolekut. Merevalvekeskustel on olemas pidev ülevaade üksuste valmisolekust. Navigatsioonihooajal on enamasti võimalik reageerida 1 tunni jooksul.
 • Edaspidi plaanis jõuda olukorrani, kus vähemalt väljaspool tööaega suudetakse garanteerida 2-3 liikmeliste meeskondade valmisolek maksimaalselt 1 tunnise reageerimisajaga kõigis piirkondades.
 • Pikemas perspektiivis kavas tagada meeskondade valmisolek kõigis sadamates 24×7, maksimaalselt 30 minutilise reageerimisajaga.

Tegevuste ülevaated