Luunja Vabatahtlik Jõepääste

  • Asukoht: Luunja

Teeninduspiirkond

Suur-Emajõgi. Päästepiirkond hõlmab Tartu linna, kolme valla- Luunja, Mäksa ja Laeva valla territooriumit.