Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus


Teeninduspiirkond

  • Peipsi järvel Vilusist Kauksini, vajadusel kaugemale.

Teenused

  • Pinnaltpääste
  • Esmaabi
  • Pukseerimine
  • Kütuse transport
  • Paadist vee välja pumpamine

Varustus

  • RIB “Kiviniemi” koos päästetehnikaga.

Valmisolek

  • 2 meeskonda.
  • Navigatsioonihoajal nädalavahetustel reageerimisaeg 1 tund.