2018 Meeskonnavahetuse programmi tagasisidele vastas kaks Eestit külastanud merepäästjat. Nende vastused järgmistele…

Posted by Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on Teisipäev, 8. jaanuar 2019